Wersje językowe
Bestsellery
EXUL - Path To The Unknown CD
EXUL - Path To The Unknown CD

35,00 zł

szt.
ULCER - Dead Souls Cathedral
ULCER - Dead Souls Cathedral

41,00 zł

szt.
Horrorscope - Wrong Side Of The Road
Horrorscope - Wrong Side Of The Road

35,00 zł

szt.
ISCARIOTA - Legenda + Cosmic Paradox
ISCARIOTA - Legenda + Cosmic Paradox

60,00 zł

szt.
Iscariota - Legenda
Iscariota - Legenda

35,00 zł

szt.
Deathspawn - Reverendus CD
Deathspawn - Reverendus CD

30,00 zł

szt.
FAECES - Nihilominus
FAECES - Nihilominus

30,00 zł

szt.
TOPÓR " Wieczna Kaźń"
TOPÓR " Wieczna Kaźń"

35,00 zł

szt.
TENEBRIS pakiet 3 CD
TENEBRIS pakiet 3 CD

90,00 zł

szt.
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Metalshop.net.pl  pod adresem http://metalshop.net.pl/

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Zakupy w Sklepie
 • 5 Płatności
 • 6 Realizacja zamówienia
 • 7 Prawo odstąpienia od umowy
 • 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 • 9 Reklamacje
 • 10 Dane osobowe
 • 11 Zastrzeżenia
 • 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

1 DEFINICJE

Dni robocze - dni za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (od poniedziałku do piątku).

Konto - uregulowana odrębnym regulaminem bezpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), poprzez którą Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument - Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy Metalshop Net PL prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://metalshop.net.pl

Sprzedawca – Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DEFENSE Popiel Piotr, NIP: 6761815061 REGON:  120640264.

2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Pilotów 24/2, 31-462 Kraków

Adres e-mail: defensemerch@gmail.com

Telefon: (+48) 502 870 048

3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla poprawnego funkcjonowania Sklepu konieczne jest:

 • Urządzenie z dostępem do sieci Internetowej
 • Przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies oraz JavaScript.
 • Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

ZAKUPY W SKLEPIE

Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, zawierającymi podatek VAT.

Sprzedawca zwraca uwagę, że na ostateczną cenę zamówienia składają się wyszczególnione w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli mają zastosowanie, koszty dostawy towaru.

Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

W kolejnym kroku Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane konieczne do zrealizowania złożonego zamówienia.

Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści oraz zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym.

Sprzedawca przekaże Konsumentowi  (Kupującemu) potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

Kupujący ma możliwość zarejestrowania się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie kompletu swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

5 PŁATNOŚCI

Za złożone zamówienie należy opłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

 • Standardowym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 • Za pośrednictwem platformy płatniczej płatności Shoper

W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper , podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. (bluemedia.pl).

Zamówienie należy zapłacić w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia, w przypadku wybrania przez Kupującego opcji płatności z góry.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję płatności z góry za złożone zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

Dostawa realizowana jest na terytoriach niżej wymienionych Państw:

 • kraje europejskie
 • kraje azjatyckie
 • kraje obu ameryk
 • Australia
 • Afryka

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od wybranej przez Kupującego metody dostawy:

Za pośrednictwem Poczty Polskiej ,  Inpost S.A. lub kuriera DPD.

7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Konsument ma prawo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu tegoż Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe – wystarczające jest również przesłanie informacji w wiadomości e-mail.

Wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu 14 dni wystarczy aby zachować termin do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranej przez Konsumenta metody dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, gdy Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Pilotów 24/2, 31-462 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych lub ze względu na ochronę zdrowia, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają połączone z innymi rzeczami nierozłącznie.

W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

O dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9 REKLAMACJE

Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru (w przypadku wystąpienia wady towaru) na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym, korzystając z rękojmi Kupujący może:

Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

Złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (przy wadzie istotnej)

Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Pilotów 24/2, 31-462 Kraków, jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy,

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Informacja o dodatkowej gwarancji (o ile taka została udzielona), informacja o niej, oraz o jej warunkach, dostępna jest w Sklepie, w opisie produktu.

Reklamacje odnośnie działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

Pomocy bezpłatnej od miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

10 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

11 ZASTRZEŻENIA

Dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

Zamówienie składane każdorazowo w Sklepie stanowi odrębną umowę sprzedaży oraz wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

W przypadku sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DEFENSE Popiel Piotr

Ul. Pilotów 24/2, 31-462 Kraków

e-mail: defensemerch@gmail.com

 

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru ...................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta/Konsumentów

 ...................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta/Konsumentów

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie Metalshop.net.pl

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Konto
 • 5 Reklamacje
 • 6 Dane osobowe
 • 7 Zastrzeżenia

1 DEFINICJE

Konto – uregulowana niniejszym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.

Sklep – sklep internetowy Metalshop Net PL prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://metalshop.net.pl

Sprzedawca - Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DEFENSE Popiel Piotr, NIP: 6761815061 REGON:  120640264.

2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: ul. Pilotów24/2, 31-462 Kraków

Adres e-mail: defensemerch@gmail.com

Telefon: 502 870 048

3 WYMOGI TECHNICZNE

Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

Aktywne konto e-mail

Urządzenie z dostępem do Internetu

Przeglądarka internetowa (obsługująca JavaScript i pliki cookies)

4 KONTO

Założenie Konta jest  zależne od woli Kupującego oraz całkowicie dobrowolne.

Konto gwarantuje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie,  samodzielna edycja danych Kupującego, czy sprawdzenie statusu zamówienia.

W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Kupujący może zrezygnować z Konta bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w dowolnym czasie.

W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: defensemerch@gmail.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

5 REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail defensemerch@gmail.com

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6 DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

7 ZASTRZEŻENIA

Dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.

Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu

poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi

zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

Kupujący zostanie poinformowany o planowanej przez Sprzedawcę zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

W przypadku niewyrażenia przez Kupującego akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy defensemerch@gmail.com, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl